Praktijk voor lichaamsgerichte coaching, traumawerk, NLP en meditatie

Getuige zijn

Ieder mens heeft een kern / middelpunt, waar absolute stilte is. Het lijkt misschien iets onbekends, iets nieuws, maar je hebt het al gevoeld toen je in de baarmoeder zat of als baby. Eigenlijk is meditatie een herontdekken, want het is je oorspronkelijke staat van zijn.

Rondom dit middelpunt van stilte zijn drie cirkels die in beweging zijn en die we allemaal min of meer kennen. De cirkel die het dichtst bij het middelpunt beweegt is de cirkel van gevoelens. De volgende cirkel, verder weg van het middelpunt, is de cirkel van het denken. De laatste cirkel, het verste weg van het middelpunt is de cirkel van fysieke activiteit.

Als je gaat mediteren leer je om van de buitenste cirkel langzaam aan naar binnen, naar je kern / middelpunt te gaan.

De eerste cirkel die je op je pad van meditatie tegenkomt is je lichaam, je bezig zijn. Om tot meditatie te komen leer je stil te zitten, liggen of staan in een houding die voor jou comfortabel en ontspannen is. Zorg wel dat je lichaam van je billen tot je kruin een rechte lijn vormt als je zit of staat. In deze stille houding blijf je helemaal aanwezig en alert. De volgende cirkel die je tegenkomt op het pad is je denken. Met een onmeetbare snelheid vliegen de gedachten rond in je hoofd. Wees getuige van je gedachten. Kijk, observeer ze zonder oordeel. Laat je gedachten komen en gaan als wolken aan de hemel. Je verbindt je niet met je gedachten. Hoe meer je leert getuige te zijn van je gedachten, hoe minder gedachten er komen. En met het loslaten van de gedachten kom je bij de volgende cirkel.

De laatste cirkel: gevoelens. Gevoelens zijn subtiel, als een fluistering. Als je niet alert bent zal je ze niet eens waarnemen. Gevoelens zijn subtiele veranderingen in je stemming. Je voelt je erg goed en met een kleine verandering voel je je ineens niet zo goed meer. Als het je lukt getuige te zijn van je gedachten, kan je ook getuige zijn van de subtiele veranderingen in je gevoel. De wijze van getuige-zijn is hetzelfde, alleen veel subtieler. Blijf kijken zonder je te verbinden met de verschillende gevoelens, de veranderingen, zonder te oordelen. En op een dag kun je ook je gevoelens loslaten en wat overblijft is het rusten in je “zijn”, het middelpunt van je bestaan.

Getuige-zijn is in alle cirkels de “sleutel”. Getuige-zijn is totale acceptatie van wat is, zonder oordeel van goed of fout. Enkel een bewustzijn van wat er gebeurt, of dit nu een beweging, een gedachte of gevoel is. Met het groeien van de getuige krijgen gevoelens en gedachten een andere plek en waarde in je leven.

Alles binnen in de verschillende cirkels beweegt en verandert, het staat nooit stil. Je lichaam verandert, wordt ouder, dikker, dunner. Je denken staat nooit stil, nieuwe gedachtes, herinneringen, oordelen. Je gevoelens veranderen, s’ochtends ben je gelukkig, s’middags bedroefd. Je leeft in een constante verandering, een wiel wat altijd beweegt, nog geen seconde stil staat. Maar iets is altijd hetzelfde, altijd, verandert nooit, en dat is de getuige. De getuige staat helemaal los van je voelen, je denken en doen.

Door getuige te zijn van al deze cirkels van verandering en beweging, kom je bij je middelpunt: een ervaring van stilte en gecenterd zijn. Je kunt nog steeds bewegen in de cirkels van je gevoelens, gedachten en doen, maar nu ben je meester van ze, geen slaaf meer. Je doet, denkt en voelt en tegelijkertijd ben je in je centrum. Als je actief bent is de getuige aanwezig, als je denkt ben je getuige van je gedachten, als je voelt is de getuige daar.

Als je één uur op een dag mediteert, zijn de andere 23 uren een soort test, een oefening in het zo dicht mogelijk bij je middelpunt blijven, terwijl je je beweegt in de wereld, op de markt, in je werk.