Praktijk voor lichaamsgerichte coaching, traumawerk, NLP en meditatie

Actieve meditaties

Als je van de ene op de andere dag gaat mediteren en je probeert in lotushouding te gaan zitten en stil te zijn en getuige van alles wat er in je gebeurt, zal je versteld staan van de chaos die in je leeft. Een kompleet gekkenhuis van gedachten, gevoelens en fysieke gewaarwordingen. In je pogingen zal je je gefrustreerd voelen en de moed opgeven.

In de actieve meditaties is er daarom eerst ruimte gemaakt voor deze chaos in het actieve deel van de meditatie. Afhankelijk van de meditatie werk je in de actieve fase met één of meerdere van de drie cirkels. Deze fase van de meditatie bereidt je als het ware voor op de stille fase, het getuige zijn.