Praktijk voor lichaamsgerichte coaching, traumawerk, NLP en meditatie

Privacy verklaring

AVG Privacyverklaring

Het is mijn intentie om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de privacy van een ieder, die op een of andere manier contact heeft met mijn praktijk. Ik maak hierin onderscheid tussen mensen met wie ik alleen informatief contact heb via internet en de mensen met wie
ik daadwerkelijk contact heb in mijn praktijk.

Informatief contact

Wanneer u de nieuwsbrief ontvangt en tussentijdse mailing voor b.v. waarneming tijdens mijn afwezigheid, ben ik alleen in het bezit van uw emailadres en naam.

Ik heb deze gegevens van u gekregen omdat u belangstelling hebt voor de activiteiten van mijn praktijk en op de hoogte gehouden wilt worden middels mijn nieuwsbrief of andere informatieve mailing betreffende de praktijk. Of u hebt in het verleden gebruik gemaakt van mijn aanbod en word middels de nieuwsbrief en mailing op de hoogte gehouden van praktijk “de Dijk”.

De persoonsgegevens die ik van u verwerk zijn:

• naam
• emailadres

U kunt ten allen tijde mij verzoeken om uw naam en e-mailadres uit mijn adressenbestand te verwijderen.

Daadwerkelijk contact

Wanneer u in het verleden of op dit moment gebruikt maakt van individuele begeleiding of deelneemt aan groepsactiviteiten, heb ik naast uw naam en e-mailadres ook persoonlijke informatie over u in bewaring. De informatie hieronder heeft daar betrekking op.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk “de Dijk” verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt hebt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere persoonlijke gegevens bij individuele begeleiding of groepsbegeleiding

Praktijk “de Dijk” verwerkt bijzondere gegevens die nodig zijn voor uw begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze gegevens vraag ik vooraf om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Waarom ik gegevens nodig heb

Praktijk “de Dijk” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U optimaal te begeleiden, hetzij individueel, hetzij in een groep
  • U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen in mijn praktijk
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van mijn nieuwsbrief

Hoe lang ik gegevens bewaar

Praktijk “de Dijk” zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 15 jaar voor het bewaren van bijzondere gegevens wanneer u gebruikt hebt gemaakt van individuele of groepsbegeleiding.

Delen met anderen

Praktijk “de Dijk” deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en bijzondere gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijk “de Dijk”, ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk “de Dijk” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met praktijk “de Dijk”

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk “de Dijk” kunt u mij als volgt bereiken:

Mahima Sinke ‘s-Heerhendrikskinderendijk 60 4461 DX Goes

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 20157470 0113-216656
praktijkdedijk@zeelandnet.nl